Scroll omlaag om meer te ZIEN  |  Scroll down to see more
Meer ?
FACEBOOK  INSTAGRAM

Bezoek onze afstudeerexpositie!

Wij zijn 6 fotografen met ieder een geheel eigen zienswijze en fotografische stijl. Na drie jaar hard te hebben gewerkt aan onze creatieve visie en fotografische kwaliteiten, staan wij voor onze laatste uitdaging: het eindexamen.

Van t/m presenteren wij ons werk tijdens een unieke expositie genaamd ZIEN in Quartair in Den Haag.

Openingstijden:

Zaterdag 24 juni: tot
25 juni t/m 2 juli: tot

Tot ZIENs,

Bas, Dick, Lieke, Martine, Mirjam and Myriam.

Visit our graduation exhibition!

We are six photographers with each a distinctive gaze and photographic style. The last three years, we have worked hard to develop our creative vision and photography skills. Now, we stand before our last challenge: graduation!

We will present our work together during a unique exhibition titled ZIEN (to see) from to at Quartair in The Hague.

Opening hours:

Saturday June 24: to
June 25 - July 2nd: to

See you soon at ZIEN,

Bas, Dick, Lieke, Martine, Mirjam and Myriam.

Waar kun je ons vinden?

QUARTAIR
Toussaintkade 55 The Hague, Netherlands
quartair.nl

Scroll omlaag om meer te ZIEN  |  Scroll down to see more

Dick Termond

Over Dick

Na bijna een leven lang amateurfotografie besloot Dick in 2019 om de groep collega organisatieadviseurs van De Beuk Organisatieadvies te verlaten en de driejarige opleiding Photographic Design aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB) te gaan doen. Na enkele jaren straatfotografie heeft het hem aan het eind van die opleiding ertoe gebracht zijn werk persoonlijker te maken: jeugdervaringen staan aan de basis van zijn beelden. Wie de verhalen na het zien van de beelden wil kennen, kan ze lezen in het boekje dat ter gelegenheid van ZIEN-expo is verschenen.

 

About Dick

While Dick has always been a fervent amateur photographer, it is not until 2019 that he decided to leave his team at De Beuk Organisatieadvies to study Photographic Design at the Dutch Academy for Applied Photography (NAVB). Along the way, his focus in photography shifted from street photography to a more personal narrative: his childhood experiences now form the basis of his images. A bundle of the autobiographical stories that inspired his photographic work will be available at ZIEN.

Dick
© Dick Termond
© Dick Termond
© Dick Termond
© Dick Termond
© Dick Termond
© Dick Termond

Lieke Zweekhorst

Over Lieke

Lieke Zweekhorst (1993) is een autonome beeldmaker. In haar werk reflecteert zij op de emotionele verbinding tussen de onderwerpen die zij in beeld brengt. Al participerend onderzoekt en observeert ze de wereld om haar heen. Haar fotografiestijl richt zich op documentaire portretten in combinatie met stills gemaakt aan de hand van een narratief of thema. Het zijn poëtische beelden die een gevoel van vervreemding en verbinding opwekken.

 

About Lieke

Lieke Zweekhorst (1993) is an autonomous visual artist. In her work, she reflects on the emotional connection between her subjects. She investigates and observes the world around her with genuine interest and involvement. Her photography combines documentary portraits with stills inspired by a theme or narrative. Her poetic images evoke a sense of alienation and connection.

Lieke
© Lieke Zweekhorst
© Lieke Zweekhorst

Martine de Wit

Over Martine

Het werk van Martine de Wit (1985) richt zich op sociale kwesties en is diep op de mens gericht. De focus ligt bij documentaire- en portretfotografie met als doel het proberen om het gesprek aan te gaan met de samenleving en de aandacht van het publiek te zoeken door meer bewustwording te creëren. Ze behandelt moeilijke onderwerpen als chronische pijn of eenzaamheid met gevoeligheid en fotografeert zowel zichzelf als iedereen die soortgelijke onderwerpen samen met haar bespreekbaar wil maken.

 

About Martine

Martine de Wit (1985) is a documentary and portrait photographer. Her work addresses social issues and is deeply human-oriented. Martine has a natural talent for starting a conversation and creating more public awareness. She treats difficult subjects such as chronic pain or loneliness with a genuine sensibility, photographing both herself and anyone who wants to highlight similar subjects together with her.

Martine
Beschikbaar als tegenprestatie. | Available as return favour. Uit de serie Tekens van leven | Part of the series Tekens van leven © Martine de Wit
Uit de serie Dan maak ik maar zin | Part of the series Dan maak ik maar zin © Martine de Wit

Bas Sauren

Over Bas

Bas Sauren (1996) is een autonoom beeldmaker. Al vroeg was hij gefascineerd door de mogelijkheden om met foto's een gevoel vast te leggen. Op dit moment studeert Bas Photographic Design aan de NAVB. In zijn werk houdt hij zich bezig met het verbeelden en onderzoeken van verhalen en situaties. Bas werkt het liefst aan stills waarin een gevoel naar voren komt. Inspiratie haalt hij uit de wereld om hem heen.

 

About Bas

Bas Sauren (1996) is an autonomous visual artist. He was fascinated early on by the possibilities of capturing emotions with photographs. Currently, Bas is studying Photographic Design at the NAVB. In his work, he focuses on visualizing and exploring stories and situations. Bas prefers to work with still images that convey a sense of emotion. He draws inspiration from the world around him.

Bas
Beschikbaar als tegenprestatie. | Available as return favour. Uit de serie Orde van de Nacht | Part of the series Orde van de Nacht © Bas Sauren
Uit de serie DIS/CONTINUE I | Part of the series DIS/CONTINUE I © Bas Sauren
Uit de serie Blokken | Part of the series Blokken © Bas Sauren

Myriam Robert

Over Myriam

Myriam Robert (1977), ook wel bekend als Mim, is een Frans-Marokkaanse beeldmaker. Haar fotografie weerspiegelt haar fascinatie voor verloren onschuld, identiteit, moderne gezinsdynamiek en intergenerationele relaties. In haar leven en in haar werk houdt zij ervan om haar eigen ervaringen en geschiedenis in perspectief te plaatsen met de ervaringen en verhalen van anderen.

 

About Myriam

Myriam Robert (1977), aka Mim, is a French-Moroccan visual storyteller. Her photography reflects her fascination for lost innocence, identity, modern family dynamics and intergenerational relationships. In life and in her work she likes to put her own experience and history in perspective with the experiences and stories of others.

Myriam
Beschikbaar als tegenprestatie. | Available as return favour. Uit de serie Iet's home | Part of the series Iet's home © Myriam Robert
Uit de serie La bouche pleine | Part of the series La bouche pleine © Myriam Robert

Mirjam Koch-Rose

Over Mirjam

Mirjam Koch-Rose (1974) is een autonoom beeldmaker. Mirjam's fotografie kan worden omschreven als eenvoudig, poëtisch, gevoelig en intiem, waarbij ze inspiratie uit de natuur haalt en haar innerlijke wereld verkent als een manier om zichzelf en de wereld beter te begrijpen. Mirjam koestert een liefde voor fotografie, omdat het haar rust geeft, dwingt om stil te staan en in het moment te zijn. Wanneer ze fotografeert, voelt ze zich het meest verbonden met haar ware zelf. Naar die authenticiteit is zij voortdurend op zoek, zowel in zichzelf en als in anderen.

 

About Mirjam

Mirjam Koch-Rose is an autonomous visual artist. Her photography can be described as simple, poetic, sensitive and intimate. She draws her inspiration from nature and delves into her inner world in an effort of better understanding herself and the world around her. Mirjam has a deep passion for photography because it calms her, compelling her to pause and to be present in the moment. When she's behind the camera, she feels closest to her true self. She constantly seeks authenticity, both within herself and in others.

Mirjam
© Mirjam Koch-Rose